Dobiegły końca roboty drogowe przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Orla-Koszele. W ramach inwestycji modernizacji doczekał się odcinek drogi o długości 980 metrów. Zakres prac obejmował rozbiórkę budynku stodoły zasłaniającej skrzyżowanie, usunięcie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej, przebudowę kablowych linii telefonicznych, wykonanie rowu krytego, podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę skrzyżowania, ułożenie przepustów pod zjazdami oraz ustawienie oznakowania pionowego. Na odcinku ulicy Koszelowskiej w Orli wykonano jednostronny chodnik, dalej został poprowadzony asfaltowy ciąg pieszy o szerokości 2 metrów. Całość inwestycji pochłonęła 2 215 513,92 zł. Powiat Bielski na realizację tego zadania pozyskał 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe 50% poniesie: Powiat Bielski – 25% oraz Gmina Orla – 25%. Koszt Gminy Orla to 614 000,00 zł.

Warto również zaznaczyć, iż Powiat Bielski przy wsparciu finansowym Gminy Orla kwotą w wysokości 100 000,00 zł dokonał remontu odcinka drogi od końca terenów zabudowanych we wsi Koszele do skrzyżowania drogi Szernie-Paszkowszczyzna-Orla. Całkowita wartość wykonanego remontu tego odcinka to kwota – 246 699,29 zł.

 

 

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Bielsku Podlaskim za kolejną wspólną inwestycję drogową, a wykonawcy - Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu „MAKSBUD”z Bielska Podlaskiego za rzetelną realizację.