W dniu 12 września 2021 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyły się Dożynki Wojewódzkie. W Podlaskim Święcie Plonów Gminę Orla reprezentował Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Orla Grzegorz Warchoł, a także Koło Gospodyń Wiejskich z Malinnik, któremu serdecznie dziękujemy za przygotowanie stoiska i promocję Naszej Gminy.