Informuje się, iż od dnia 1 lutego 2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

Na drodze wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka, pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami przygotowawczymi polegającymi na wycince drzew i krzewów wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Utrudnienia w ruchu związane będą ze zwężeniem odcinka jezdni, na którym będą prowadzone roboty. Wykonawca przewiduje zajęcie pobocza/chodników. Możliwe są chwilowe wstrzymania ruchu w przypadku wysokich drzew stwarzających zagrożenie przewrócenia na jezdnię.

Utrudnienia w ruchu potrwają około miesiąca.

Zakres wykonywanych robót przygotowawczych przedstawia załącznik.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

Mapa czasowej organiuzacji ruchu