3 lutego 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Orli odbyła się choinka zorganizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orli. Radosną zabawę przygotowano przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Orli dla 40 uczniów z terenu gminy Orla. Uczestnicy choinki, a także dzieci biorące udział w feriach z GOK w Orli oraz zainteresowani mieszkańcy gminy Orla obejrzeli spektakl na motywach baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa śniegu”. Oczywiście nie zabrakło słodkości i prezentów, którymi obdarował dzieci Mikołaj.