W centrum Orli powstanie nowy zagospodarowany teren. W czwartek, 20 lipca w Orli miało miejsce „wkopanie łopaty” - symboliczne rozpoczęcie inwestycji i przekazanie placu budowy pod realizację zadania pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych”. W tym dniu oficjalnie zakończyliśmy także przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Orla do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pan Marek Malinowski - członek Zarządu Województwa Podlaskiego, w imieniu Jacka Boguckiego senatora RP Pani Anna Bogucka - Burmistrza Czyżewa, Pan Grzegorz Warchoł wraz z radnymi Rady Gminy Orla, Pani Iwona Szwarc - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz wykonawcy obu inwestycji.

W ramach prac wykonanych w Urzędzie Gminy dobudowano szyb windowy oraz zainstalowano w nim windę, przebudowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne i dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymieniono drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych, a także utwardzono dojście do windy oraz wyznaczono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt realizacji inwestycji - to kwota 858 440,15 zł, z czego150 000 zł stanowiły środki finansowe PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnić między regionami III” w obszarze B oraz 300 000 zł dotacja z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2023 Województwa Podlaskiego. Wykonawcą robót była firma WIKBUD Wiesław Kiśluk z Siemiatycz.

Projekt dotyczący zagospodarowania centrum miejscowości Orla zakłada m.in. budowę miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli - zadaszenia koncertowego, miejsc siedzących dla widzów z urządzeniami towarzyszącymi, budowę wiaty wystawowej. Zostaną również nasadzone drzewa i krzewy i zamontowane elementy małej architektury oraz oświetlenie parkowe. Nie zabraknie też miejsc postojowych dla samochodów. Planowane jest również wykonanie termomodernizacji budynku dawnego GOK-u i banku. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie kosztowało 5 827 000,01 zł. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja w wysokości 5 244 300,01 zł oraz 300 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedsięwzięcie Wykonawcą jest konsorcjum firm: Firmy Usługowo Budowlanej WRÓBLEWSKI Andrzej Wróblewski w Bielsku Podlaskim i Tomczuk Krzysztof Usługi Budowlane, Projektowe i Kosztorysowe z Ciechanowca. Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych pozwoleń, a następnie realizacja robót budowlanych. Zakończenie prac planowane jest na koniec marca przyszłego roku.

 

Koncepcja centrum Orli

Koncepcja centrum Orli