W dniu 27 kwietnia b.r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim  odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Komendanta jednostki. Nominację otrzymał mł. bryg. Wojciech Kusznerko, który obowiązki komendanta pełnił od lutego b.r. W uroczystości wzięli udział strażacy, służby mundurowe oraz przedstawiciele samorządów z terenu powiatu, w tym Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk