30 września zakończył się Narodowy Spis Powszechny ludności i Mieszkań 2021. Nadszedł czas na kolejny etap, czyli #BadanieKontrolne, które zostanie przeprowadzone telefonicznie od 12 do 24 listopada 2021 r. na losowej grupie 100 000 respondentów. Celem badania jest ocena jakości danych pozyskanych w Spisie Powszechnym.
 
Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).
Badaniu kontrolnemu nie będą podlegać:
• mieszkania zamieszkane wyłącznie przez cudzoziemców,
• osoby małoletnie,
• osoby bezdomne,
• obiekty zbiorowego zakwaterowania (OZZ),
• pomieszczenia niebędące mieszkaniami,
• osoby spisane poza granicami Polski,
• mieszkania w budynkach bez numeru mieszkania,
• mieszkania zbadane wielokrotnie tj. kilkoma metodami.
Badanie realizowane będzie wyłącznie telefonicznie, ankieterzy będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88.
Pozyskane w badaniu kontrolnym dane chroni tajemnica statystyczna, co oznacza, że będą one wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.
Udział w badaniu kontrolnym w NSP 2021 jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
 
Wyniki badania kontrolnego umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych prowadzonych przez #GUS, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.
 
 
 

248920907 269318111869029 3576844199251929275 n