W związku z trwającą sytuacją i potrzebą niesienia pomocy ukraińskim uchodźcom, Gmina Orla kontynuuje zbiórkę niezbędnych produktów.

 

Informujemy, że osoby zainteresowane mogą przekazać wsparcie finansowe na rzecz pomocy osobom doświadczonym wojną w Ukrainie na rachunek Gminy Orla: 18 8061 0003 0001 1471 2000 0050 z dopiskiem „UKRAINA”. Zebrane pieniądze zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na pomoc rodzinom przebywającym na terenie gminy Orla.

 

Dystrybucją zebranych środków zajmuje się GOPS w Orli. Dzięki ludziom dobrej woli do tej pory udało nam się zebrać:

}