Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik „Bądź gotowy poradnik na czas kryzysu i wojny". Poradnik wyjaśnia jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia i jest elementem budowania odpornego społeczeństwa (również w ramach powszechnej samoobrony), co przekłada się bezpośrednio na podnoszenie zdolności odporności całego państwa.
Poradnik w formie pdf, można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny
Przygotowany jest również materiał wideo.
https://www.youtube.com/watch?v=mKNbYG5Vawk