2 lipca b.r. w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele władz samorządowych powiatu bielskiego otrzymali z rąk Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Fundusz odegra rolę tarczy w dobie epidemii dla samorządów, które będą mogły przeznaczyć ją na realizację inwestycji służących mieszkańcom.

Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk odebrał czek na kwotę 918 893,00 zł, która jest jedną z większych w powiecie bielskim.

Po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Orla dotacja pochodząca z budżetu państwa zostanie rozsądnie wydatkowana na inwestycje gminne.