W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który upływa w dniu 30 września 2021 r, w celu umożliwienia dokonania samospisu osobom, które dotychczas nie wzięły udziału w spisie informuję, że członkowie Gminnego Biura Spisowego w Orli pełnią dyżury codziennie w godz. 7:30-20:00 pod nr telefonu 782 485 165, natomiast w dniu 30.09.2021 r. będą dyżurować do godz. 24:00.

Gminny punkt spisowy, który mieści się w Urzędzie Gminy Orla przy ul. A. Mickiewicza 5 (pok. nr 10) dostępny jest codziennie w godz. 7:30-15:30, natomiast w dniu 30.09.br. będzie czynny w godz. 7:30-20:00.