W dniu 2 czerwca b.r. Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk uczestniczył w spotkaniu w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej w Mielniku podczas, którego wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz i członek zarządu Marek Malinowski przekazali symboliczne czeki przedstawicielom samorządów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa na inwestycje w strefie nadgranicznej.

Do gminnego budżetu trafią 62 000 zł na utrzymanie dróg gminnych.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego