pgr top

13 laptopów, 2 komputery stacjonarne i 1 tablet, w sumie 16 sztuk sprzętu służącego do nauki, trafiło do dzieci i młodzieży w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 10 rodzin zostało zakwalifikowanych do projektu i w dniu 23 września b.r. w Urzędzie Gminy Orla odebrało wybrany przez siebie sprzęt.

Wartość zakupionego sprzętu to kwota 36 180,45 zł, która została w 100% dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, działanie 5.1: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.