10 listopada br., w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Pan Leon Pawluczuk - Wójt Gminy Orla, Pan Grzegorz Warchoł - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pan Marek Chmielewski - Radny Gminy Orla, a zarazem Sołtys Orli, Pani Maria Tomczuk - Dyrektor SP z d.n.j.b. w Orli, Pani Karina Jaroszewicz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli, a także duchowni i mieszkańcy Gminy Orla złożyli wieńce przed Pomnikiem przy Kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej, uczciwszy w ten symboliczny sposób 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Duchowni odmówili także krótkie modlitwy w intencji Naszej Ojczyzny.

Ze względu na epidemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia sanitarne, tegoroczne uroczystości miały charakter symboliczny