8 marca 2024 r. w Sali Bankietowej „Maestro” w Orli odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń parom małżeńskim, które w 2023 r. obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego tzw. „Złote Gody”.

Złote Gody - to 50 wspólnie przeżytych lat, które stanowią wspaniały przykład do naśladowania dla dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw. To niezwykła rocznica i szczególna okazja.

Jubilaci obchodzący „Złote Gody” zostali uhonorowani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalami Róży”. W imieniu Prezydenta RP Jubilatów odznaczył Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk w obecności Pana Grzegorza Warchoła Przewodniczącego Rady Gminy Orla, Pani Ireny Odzijewicz Sekretarz Gminy, Pani Luby Nowik Skarbnik Gminy, Pani Marzeny Goworko Z-cy Kierownika USC w Orli oraz rodzin Jubilatów. Poza odznaczeniami Małżonkowie otrzymali listy gratulacyjne, upominki oraz kwiaty.

Odznaczeni zostali:

Halina i Jan Biszczuk

Anna i Michał Bogacewicz

Zoja i Piotr Bondaruk

Lidia i Michał Kubajewscy

Walentyna i Jerzy Śliwko

   

W swoim przemówieniu Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk pogratulował pięknego Jubileuszu oraz życzył odznaczonym aby nadchodzące dni, miesiące, lata były dla Nich pełne optymizmu i radości, upływały w spokoju, pokoju i zdrowiu, w otoczeniu kochającej rodziny.

Po zakończeniu uroczystej ceremonii dostojni Jubilaci wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Oli, pod przewodnictwem Pani Ali Zinkiewicz, Pani Elżbiety Ciulkiewicz oraz Pani Anny Fity. Dzieci wykonały przygotowane piosenki, tańce oraz krótkie przedstawienie teatralne. Dziękujemy za wspaniałe występy, które umiliły uroczystość.

   

 

Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek, w trakcie którego Jubilaci dzieli się swoimi wspomnieniami z przeżytych wspólnie lat.

 

Ze względów osobistych nie wszystkie pary mogły uczestniczyć w spotkaniu w sali bankietowej. Wójt Gminy Leon Pawluczuk odwiedził Jubilatów w dniu 11 marca 2024 r. w ich domu, odznaczył medalami oraz wręczył upominek i kwiaty.

Gratulujemy odznaczonym tak pięknego Jubileuszu, a na dalsze lata wspólnego pożycia małżeńskiego życzymy wszelkiej pomyślności, wytrwałości i cierpliwości oraz doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych jubileuszy.