10 czerwca podczas festynu w Koszkach została przeprowadzona akcja informacyjna pod hasłem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowana w ramach projektu „Razem przeciw przemocy!” dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. W trakcie festynu przy stoisku Gminy Orla odbyła się pogadanka z udziałem przedstawiciela Policji – Specjalisty Ruchu Drogowego – Pana Krzysztofa Kozłowskiego na temat Bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas której była możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. Dużym zainteresowaniem cieszył się quiz z nagrodami, skierowany do dzieci i dorosłych, sprawdzający znajomość przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych. Można było również obejrzeć pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu Podlaskiego Stowarzyszenia Młoda Krew z Białegostoku. Uczestnicy akcji zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koszkach z wykorzystaniem nabytych sprzętów sfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.