dobry start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli przypomina, iż od 01.07.2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry Start” (300+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu. Dodatkowo od lipca br.:

  • wnioski będzie można składać wyłącznie przez internet (forma papierowa zostanie zlikwidowana),

  • wypłata świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

Jak składać wnioski?

Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Wszyscy rodzice od 1 lipca br. mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online przez:

  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia>,

  • bankowość elektroniczną,

  • portal  PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021  r. w prawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 poz. 1092).