Pasowanie na ucznia to niezwykła uroczystość szkolna. Uczniowie klasy pierwszej  przygotowywali się do niej od początku roku szkolnego, ucząc się dzielnie wierszy, piosenek i wytrwale ćwicząc podczas prób. 31 października b.r. od samego rana panowała podniosła atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, przygotowana tematycznie dekoracja – wszystko po to, aby ślubowanie uczniów klasy I wypadło jak najbardziej uroczyście. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Orla Pan Leon Pawluczuk,  rodzice i opiekunowie pierwszoklasistów oraz społeczność szkolna.

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym pierwszaków, przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni klasy I – Pani Ali Zinkiewicz. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i udowodnili, że zasługują na to, by zostać prawdziwymi już uczniami. Po części artystycznej odbyło się ślubowanie – każdy pierwszoklasista z przejęciem powtarzał słowa ślubowania.

Po ślubowaniu Pani Mirosława Romaniuk – Dyrektor szkoły dokonała aktu pasowania na ucznia, dotykając dużym ołówkiem ramienia każdego pierwszoklasisty. Później, prawdziwym już uczniom klasy I, zostały wręczone dyplomy. Dzieci otrzymały też upominki ufundowane przez Wójta Gminy Orla. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem uczniów klasy I, ich rodziców oraz zaproszonych gości.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w realizacji obowiązków szkolnych.