Wójt

mgr Leon Pawluczuk

 

Sekretarz Gminy

mgr Irena Odzijewicz

 

Przewodniczący Rady

Sławomir Sacharewicz

 

Skarbnik Gminy

mgr Luba Nowik

Członkowie Rady Gminy Orla

Dariusz Wasiluk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Orla

Marek Gołub

Daniel Barszczewski

Regina Grygoruk

Anna Majstrowicz

Anna Kobeszko

Aleksandra Rogoza

Andrzej Sacharewicz

Alina Pietruczuk

Maria Szymańska

Jerzy Siemieniuk

Anna Szymaniuk

Grzegorz Warchoł

Paulina Żuk

 

 

Terminy posiedzeń Rady Gminy Orla 

Komisje stałe Rady Gminy Orla

 

 

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów

Skład osobowy:

Dariusz Wasiluk

Anna Kobeszko

Alina Pietruczuk

Jerzy Siemieniuk

Anna Szymaniuk

Grzegorz Warchoł

Paulina Żuk

 

Komisja do Spraw Samorządu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Orla

Skład osobowy:

Sławomir Sacharewicz

Marek Gołub

Daniel Barszczewski

Regina Grygoruk

Anna Majstrowicz

Aleksandra Rogoza

Andrzej Sacharewicz

Maria Szymańska

 

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Sacharewicz

Alina Pietruczuk

Paulina Żuk

 

Komisja Skarg, wniosków i petycji:

Marek Gołub

Anna Kobeszko

Aleksandra Rogoza

 

Uchwały podejmowane przez Radę Gminy Orla znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orla.

Przejdź do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orla