Wójt

mgr Leon Pawluczuk

 

Sekretarz Gminy

mgr Irena Odzijewicz

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Warchoł

 

Skarbnik Gminy

mgr Luba Nowik

Członkowie Rady Gminy Orla

Sajewicz Maria - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Orla

Marzena Ostapczuk

Krystyna Dolina Sulima

Marek Gołub

Jarosław Korzun

Anna Łożecka

Sławomir Sacharewicz

Tomasz Odzijewicz

Dariusz Wasiluk

Barbara Kowalska

Marek Chmielewski

Anna Zagrobska

Andrzej Bogusław Żebrowski

Aleksander Klin

 

Terminy posiedzeń Rady Gminy Orla 

Komisje stałe Rady Gminy Orla

 

 

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów

Skład osobowy:

Dariusz Wasiluk – Przewodniczący Komisji

Tomasz Odzijewicz

Marek Gołub

Andrzej Bogusław Żebrowski

Maria Sajewicz

Anna Zagrobska

Grzegorz Warchoł

Komisja do Spraw Samorządu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Orla

Skład osobowy:

Sławomir Sacharewicz – Przewodniczący Komisji

Krystyna Dolina Sulima

Barbara Kowalska

Anna Łożecka

Jarosław Korzun

Marzena Ostapczuk

Marek Chmielewski

Aleksander Klin

 

 

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Żebrowski – Przewodniczący Komisji

Jarosław Korzun

Dariusz Wasiluk

 

Komisja Skarg, wniosków i petycji:

Marek Gołub – Przewodniczący Komisji

Sławomir Sacharewicz

Marzena Ostapczuk

Uchwały podejmowane przez Radę Gminy Orla znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orla.

Przejdź do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orla