Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza Przedsiębiorców do udziału w zagranicznej misji gospodarczej na Litwie, która odbędzie się w dniach 8–12 maja 2023 r.

Wydarzenie stanowić będzie doskonałą okazję do promocji regionalnych produktów i usług oraz rozwijania relacji biznesowych z partnerami z krajów nadbałtyckich.
 

 palkat zapraszający do udziłu w misji gospodarczej na litwie oraz panoramą miasta po prawej stronie
 
Tematyka misji gospodarczej dotyczyć będzie potencjału podlaskiej branży spożywczej.

 

W wydarzeniu będą mogli uczestniczyć reprezentanci 8 przedsiębiorstw z kategorii MŚP, działających na terenie województwa podlaskiego od co najmniej 12 miesięcy, których profil działalności wpisuje się w tematykę misji.

 
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia 2023 r.
 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej investinpodlaskie.pl

 

Termin naboru: 27 marca – 4 kwietnia 2023 r.

 

Udział w misji jest bezpłatny. Koszty wyjazdu na Litwę pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
 
 
investinpodlaskie.pl
 
 
 
 
Informacje dotyczące kwestii organizacyjnych oraz rekrutacji uczestników udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerami:

Karolina Cruz Rodriguez, tel. 85 66 54 870

Agnieszka Wirkowska – Godlewska, tel. 85 66 54 987

 

baner przedtwawiający od lewej loga: Fundusze europejskie, Rzeczposoplita Polska, Województwo podlaskie, Unia europejska - Europejsku Fundusz Rozwoju Regionalnego