Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że w ramach planów Krajowego Planu Działań sieci EURES w Polsce na 2022 r., 20 października br. odbędą się Europejskie Dni  Pracy (EDP) on-line pod nazwą Work@PL2022> organizowane na platformie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA). https://europeanjobdays.eu/en/event/workpl2022

 

EJD