niebieski baner z hasłem #szczepimy się

 

 

 

Wyjazdowy punkt szczepień

 

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY ORLA

 

 I. W Urzędzie Gminy Orla uruchomiono punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla mieszkańców gminy Orla

Nr telefonu punktu: 507 623 298

 

Dowóz do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Nr ZK-I.967.97.2021.RK przysługuje:

a) osobom niepełnosprawnym, tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności       w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

II. W sprawie zapisów na szczepienia:

1) mieszkańcy gminy Orla, którzy przynależą do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim filia w Orli (Ośrodek Zdrowia w Orli) powinni zarejestrować się pod numerem telefonu

85 7392 083

Szczepienia odbywać się będą po wcześniejszej rejestracji we czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00 w gabinecie zabiegowym POZ filia w Orli.

Dodatkowo rejestracji można dokonać internetowo poprzez wypełnienie formularza na stronie
https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/ 

Pacjenci nie mogący samodzielnie zgłosić się na szczepienie do POZ w Orli z powodu dysfunkcji narządu ruchu, będą mieli możliwość zaszczepienia w domu.

2) pozostali mieszkańcy gminy Orla powinni zarejestrować się u przypisanego lekarza rodzinnego bądź w dowolnym punkcie szczepień.

Rejestracja jest również możliwa za pośrednictwem infolinii pod nr 989, gdzie należy wskazać wybrany punkt szczepień oraz na stronie

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/

 

III. Informacja dla osób zgłaszających potrzebę transportową w Urzędzie Gminy Orla.

 

W związku z organizacją transportu na szczepienia w Urzędzie Gminy Orla przetwarzane będą dane osobowe osób zgłaszanych do przewiezienia tj.: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy bądź e-mail, wiek oraz stopień niepełnosprawności.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawa i Urząd Gminy Orla nie jest zobowiązany do zbierania zgód na ich przetwarzanie.

Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem na bezpłatny transport na szczepienia.

Klauzula informacyjna dostępna TUTAJ.