ZAPRASZAMY DO INWESTOWANIA - OBSZAR INWESTYCYJNY NA TERENIE GMINY ORLA

Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar 54 hektarów, położonych na gruntach wsi Topczykały.

Zgodnie z planem tereny można przeznaczyć pod zabudowę przemysłową, składowo-magazynową oraz usługowo-produkcyjną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, a także zielenią.

Położenie i uzbrojenie terenu

Kompleks terenów pod inwestycje jest położony przy drodze krajowej Nr 66 prowadzącej do przejścia granicznego w Połowcach (ok. 35 km). Obszar ograniczony jest także drogą powiatową Nr 1679B oraz drogą gminną. W odległości około 1 kilometra przebiega linia kolejowa Białystok - Czeremcha. Teren przylega do obszaru przeznaczonego pod usytuowanie turbin wiatrowych.

Gminna sieć wodociągowa przebiega we wsi Topczykały w odległości około 400m od terenów inwestycyjnych, zaś linia wysokiego napięcia doprowadzona jest do fabryki płyt HDF firmy SWEDSPAN POLSKA Sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy IKEA, znajdującej się w odległości około 700m od obszaru inwestycyjnego.

Osoby i firmy zainteresowane realizacją inwestycji w przedmiotowym obszarze, więcej informacji mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Orla.

Osoba do kontaktu - Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla - tel. 857305780.