Ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski

 

Mając na uwadze zaistniałą sytuację i potrzebę niesienia pomocy ukraińskim uchodźcom Wójt Gminy Orla wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi ogłasza zbiórkę żywności i środków higienicznych.

 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na polecenie MSWiA zorganizował całodobowy punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy

 

Informacja na temat pomocy, która może zostać udzielona uciekającym z Ukrainy przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku (Punkt w Bielsku Podlaskim)


 

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, Wójt Gminy Orla informuje, iż od piątku 25 lutego 2022 r. zostały podjęte działania mające na celu pomoc humanitarną osobom przybywającym z obszaru objętego wojną.

Apel o pomoc uchodźcom z Ukrainy