19 lipca 2020 roku w Toporkach (gmina Kleszczele) odbyły się obrzędy związane z tradycją żniwną "Perepelica w Toporkach". Wydarzenie miało miejsce już po raz piąty. Jest to święto poświęcone tradycyjnym obrzędom związanym ze żniwami, które łączy w sobie podziękowanie za urodzaj oraz prośbę o dostatek na następny rok.

Perepelicą nazywano ostatni skoszony snop zboża, który dekorowano przy akompaniamencie żniwnych pieśni. Był to symboliczny koniec żniw połączony ze wspólną zabawą.

Gminę Orla reprezentował Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla, Pani Karina Jaroszewicz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, zespół "Werwoczki" oraz Klub Seniora w Orli.