Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg
związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Do 17.03.2022 roku na terenie kraju strażacy interweniowali 9635 razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych, w tym na terenie woj. dolnośląskiego 1422, woj. mazowieckiego 1240 oraz woj. śląskiego 1038. Niestety, w pożarach, odnotowano trzy ofiary śmiertelne oraz 22 osoby ranne. W marcu 2022 roku odnotowano już 7980 pożarów traw, w tym przez ostatnie pięć dni od soboty 12 marca do środy 16 marca strażacy gasili 5129 pożarów traw. (w lutym odnotowano 1447 pożarów, natomiast w styczniu 208 pożarów traw). W 2022 roku średni czas akcji gaśniczej przy pożarach traw to 54 minuty. Podczas akcji gaśniczych strażacy zużyli 16678 metrów sześciennych wody. Straty pożarowe oszacowano na 949 tysięcy złotych. Na terenie powiatu bielskiego w 2022 r. odnotowano już 8 pożarów traw i nieużytków rolnych.

W związku z trwającym okresem wzmożonej palności traw oraz obszarów leśnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim przesyła załączeniu plakaty informacyjne „STOP Pożarom Traw” z prośbą o rozpropagowanie akcji wśród miejscowej społeczności (w tym m.in. na stronach internetowych oraz tablicach informacyjnych).

Jednocześnie tutejsza Komenda informuje, wszelkie materiały edukacyjne opracowane w ramach akcji „STOP Pożarom Traw” w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kppsp-bielsk-podlaski. Ponadto na stronie internetowej tut. Komendy, z zakładce Prewencja społeczna znajdują się inne materiały informacyjne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, które można wykorzystać w celu podnoszenia świadomości społeczności w w/w zakresie.

 

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Marcin Sawicki
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

 

 

plakaty 2021 1