Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach Projektu „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” organizowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Mając na względzie dotarcie do jak najszerszego grona Interesariuszy Projektu , spotkanie odbędzie się w dwóch terminach, tj.:

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in.:

  • Skład Komitetu Sterującego
  • Rys historyczny Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska
  • Ogólne informacje o projekcie
  • Tematyka planowanych spotkań warsztatowych z Interesariuszami Projektu
  • Wytyczne (formalne) dla opracowania planu zarządzania

Spotkanie odbędzie się w formule online.

FORMULARZ REJESTRACYJNY – 22.02.2022

FORMULARZ REJESTRACYJNY – 24.02.2022

REGULAMIN WYDARZENIA