Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

•Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych,mieszkaniowych,konsumenckich,rodzinnych,czy pracowniczych;

•Osoby samo zatrudnione–osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą(nie zatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy)mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

•Profesjonalną pomoc prawnika,wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

•Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

•Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

•Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

.Gdzie szukać pomocy?

•Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

•Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.