Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska ogłosiła nabór wniosków
Termin naboru: 1.06 15.06.2022 roku

Kto może wnioskować:

mieszkaniec obszarów wiejskich objętych LSR (gminy: Białowieża, Boćki, Bielsk Podlaski (gm. wiejska), Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gm. wiejska), Kleszczele, Narew, Narewka, Orla)
osoba niepodlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie

osoba, która w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej

W jakiej wysokości środki można otrzymać?

60 000 działalność handlowa

80 000 działalność usługowa

100 000 działalność produkcyjna

kwota dofinansowania stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji

pomoc wypłacana jest w dwóch transzach:

o 80 % kwoty dofinansowania wypłacanej w formie zaliczki
o 20 % kwoty dofinansowania wypłacanej po realizacji projektu

Pełna informacja oraz formularze wniosków znajdują się na stronie www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Można też zadzwonić pod numer 782 770 711