platak zapraszajacy na rekrutacje do pracy w Podlaskim oddziale strazy granicznej. iformacje pod telefonem 85 714 55 33 lub na steronie podlaski.strazgraniczna.pl