Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764),na podstawie których  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizmy: Monitorowanie rynku maku oraz Monitorowanie rynku konopi włóknistych. Podstawowym celem mechanizmu jest wsparcie rozwoju upraw maku, przy jednoczesnym uwzględnieniu celu jakim jest przeciwdziałanie narkomanii.