Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych.
plakat o naborze
 
 
 
 
plakat szkolenie
Szczegóły na stronie internetowej:
 
 
– nabór nr 1/2021/G  - Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego LGD Puszcza Białowieska - http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl/index.php/nabor-nr-12021g-wsparcie-inicjatyw-sluzacych-zachowaniu-dziedzictwa-lokalnego-lgd-puszcza-bialowieska-granty/
 
– nabór nr 2/2021/G - Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska – http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl/index.php/nabor-nr-22021g-wsparcie-inicjatyw-sluzacych-promocji-obszaru-lgd-puszcza-bialowieska-granty/