Przypominamy, że do 15 lutego 2021 można zgłaszać uwagi do projektu planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej