Wnioski można składać do 25 maja.

W Konkursie Małe Granty możesz zdobyć aż do 10 000 zł na realizację sześciomiesięcznego projektu w Twojej miejscowości!

Równać Szanse pomaga wcielać w życie pomysły młodzieży i to właśnie młodzi ludzie prowadzą projekty. Są aktywnymi twórcami, uczestnikami i realizatorami projektu. Planują działania i realizują je, podejmując jednocześnie decyzje o tym, co i jak robią. Doświadczają konsekwencji własnych decyzji, które nie zawsze mogą okazać się słuszne. To naturalna i konieczna część rozwoju.

Nieustannie próbują nowych rzeczy i stawiają czoła wyzwaniom związanym z realizacją swoich celów. W ten sposób zdobywają ważne doświadczenia i rozwijają nowe umiejętności, które pomogą im w przyszłości.

W Programie zrealizowano do tej pory ponad 3 500 projektów, w których wzięło udziałponad 150 000 młodych ludzi!

Może to czas, żeby zrealizować taki projekt w Twojej miejscowości?

Pliki do pobrania:
- Zasady Konkursu Małe Granty 2022
- Wzór wniosku – Konkurs Małe Granty 2022
- Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów KMG 2022
- Kryteria oceny formalnej KMG 2022
- Kryteria oceny merytorycznej KMG 2022

Jak fundacja wspiera wnioskujące organizacje?
- Szkoli i doradza na etapie składania wniosków,
- przyznaje granty do 10 000 zł na realizację sześciomiesięcznych projektów,
- szkoli i doradza koordynatorom projektów,
- prowadzi wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu realizacji działań,
- zapewnia uczestnikom projektów ciekawe gadżety.

Kto może ubiegać się o dotację?
W konkursie granty przyznawane są podmiotom z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.Mogą to być:
- organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
- powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
- Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Więcej informacji na temat konkursu: https://s.rownacszanse.pl/malegranty

mgws_wsparcie.jpg