INFORMACJA
WÓJTA GMINY ORLA


Wykonawca zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” – Konsorcjum Firm: UNIBEP S.A. z Bielsk Podlaskiego, MAKSBUD Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego oraz Value Engineering Sp. z o. o. z Warszawy przekazało celem publikacji i udostępnienia część opisową Raportu z konsultacji społecznych wraz z załącznikiem (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu (w wersji elektronicznej).
Dokumenty w wersji papierowej dostępne w Urzędzie Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla w pokoju nr 4.
Dokumenty w wersji elektronicznej dostępne pod adresem:
1) Raport z konsultacji społecznych wraz z załącznikiem: https://tiny.pl/wh3n1
2) Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu: https://tiny.pl/wh3np

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk