Udział w badaniach rolniczych oraz spisach powszechnych jest obowiązkowy.
W przypadku badań statystycznych obowiązkowych, ustawa o statystyce publicznej przewiduje możliwość zastosowania grzywny za niewypełnienie obowiązku przekazania danych na potrzeby statystyki publicznej (art. 57 i 58).
Więcej informacji o badaniach ankietowych na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl 

 

informacja o badaniach ankietowych GUS