Ruszyła rekrutacja do 15 Edycji Indeks Start2Srar. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.

Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów ( I i II stopnia).

Kwota ta pozwoli nie tylko pokryć koszty kształcenia, ale także utrzymania, a także inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie https://paga.org.pl/co-robimy/programy/indeks-start2star/.

Zapraszamy też do śledzenia nas na naszym Facebook.

 

troje uczniów siedzących nad książkami