Nabór wniosków rusza od 15.12.2023 r. i potrwa do 12.01.2024 roku. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną (https://epue.arimr.gov.pl/) tak jak było w poprzednim naborze. Ze wsparcia mogą korzystać osoby fizyczne, które ubezpieczone są w KRUS lub którym przyznano płatności bezpośrednie co najmniej rok od daty ubiegania się o wsparcie.

Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, którzy nie skorzystali z dofinansowania z wcześniejszego naboru na wymianę pokryć dachowych pokrytych azbestem.

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie ARiMR oraz MRiRW

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-o-planowanych-naborach2

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2023-15-grudzien-2023