Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu ,,Chwytaj szansę!- rozwój kompetencji cyfrowych i umiejętności społecznych osób 50+ z województwa podlaskiego i warmińsko- mazurskiego’’ przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, serdecznie zapraszamy do wsparcia przy organizacji grupy docelowej mającej wziąć udział w projekcie. Projekt ma na celu podniesienie umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych u 100 osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi w wieku 50+ z województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. 


Projekt kierowany jest do osób:

 • w wieku 50+,
 • mieszkających na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego,
 • pracujących lub poszukujących pracy, biernych zawodowo, bezrobotnych, na emeryturze bądź rencie,
 • z wykształceniem zawodowym, podstawowym, średnim lub wyższym.


W projekcie przewidziano następujące działania:

 1. Szkolenie cyfrowe z praktycznego wykorzystywania serwisów i platform internetowych, w tym m.in.:
  • różnego rodzaju portali użytkowych takich jak pacjent.gov.pl, e-pit, e-puap czy portale bankowe, 
  • portali urzędów, 
  • serwisów pocztowych i dokumentów internetowych, kalendarza on-line, platform sprzedażowych i e-commerce.
 2. Zajęcia z trenerem kompetencji miękkich obejmujące takie zagadnienia jak:
  • mowa ciała, 
  • przekonywanie innych, 
  • wypracowanie kompromisu, 
  • praca w zespole, 
  • komunikowanie się.

Od momentu przystąpienia do projektu aż do jego zakończenia wszyscy uczestnicy mogą także liczyć na wsparcie psychologów, trenerów i doradców. Ich rolą będzie m.in.:

 • opieka nad uczestnikami projektu, 
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, 
 • doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb, 
 • wsparcie w przebiegu ścieżki udziału w projekcie, 
 • udzielanie porad edukacyjno-zawodowych.

W ramach projektu zapewnione także będą:

 • catering, 
 • materiały szkoleniowe, 
 • zwrot kosztów dojazdu, 
 • spotkania integracyjno-animacyjne.