Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o konkursie na stronie Ministerstwa Infrastruktury:  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zbliza-sie-europejski-tydzien-mobilnosci-2022