Szanowni Mieszkańcy!

Jak powszechnie wiadomo opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych nieustannie rosną. Na wzrost cen i opłat wpływa ilość, rodzaj i jakość oddawanych odpadów komunalnych. System gospodarowania odpadami komunalnymi przyniesie wymierne efekty i pozwoli na zahamowanie wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli każdy z nas zapozna się szczegółowo z zasadami właściwej segregacji i dla dobra naszej lokalnej społeczności wdroży je w życie. Działając solidarnie i uczciwie osiągniemy wspólny cel.

DOBRE RADY NA ODPADY

 

PAMIĘTAJ!

  • opakowań, słoików i innych odpadów NIE MYJEMY!

  • przed wyrzuceniem do właściwego worka/pojemnika opakowania OPRÓŻNIAMY Z RESZTEK ICH ZAWARTOŚCI!

  • z plastikowych kubeczków po jogurtach, śmietanach, serkach itp. odrywamy aluminiowe wieczka i wrzucamy do pojemnika lub worka na tworzywa sztuczne/ metale!

  • puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady zgniatamy!

  • odpady BIO wyrzucamy luzem, bez foliowych czy też papierowych torebek do specjalnie oznaczonych worów lub przydomowych kompostowników!

  • brudny papier trafia do odpadów ZMIESZANYCH!

WARTO WIEDZIEĆ!

Symbole pojawiające się często na opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych typu PET, HDPE, PE, PP, LDPE itp. oznaczają, że opakowania te podlegają segregacji. Wyrzucamy je do worków lub pojemników w kolorze żółtym.

Po czym jeszcze można poznać czy dany odpad komunalny nadaje się do segregacji? Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane symbole pojawiające się na opakowaniowych odpadach komunalnych. Opakowania, z tymi symbolami można wrzucać do worków przeznaczonych do segregacji.

Symbol

Znaczenie

recyk.png

Symbol, przedstawiający trzy zielone strzałki, które tworzą trójkąt jest znakiem recyklingu. Można go znaleźć na opakowaniach, które można wykorzystać ponownie. Mogą mu towarzyszyć napis i cyfra – informują one wtedy o nazwie surowca, który wykorzystany został do wyprodukowania danego opakowania.

zielony.jpg

Symbol „zielony punkt” na opakowaniu informuje o tym, że producent bierze udział w procesie recyklingu i odzysku w danym kraju.

alu.jpg

Znak aluminium – oznacza, że opakowanie wyprodukowane zostało z aluminium i nadaje się do recyklingu.

strzalki.png

Znak oznaczający możliwość ponownego wykorzystania opakowania. Oznacza to, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie można wykorzystać co najmniej drugi raz.

bio.jpg

Znak, który oznacza opakowania biodegradowalne – takie, które podczas kompostowania rozkładają się nie uwalniając szkodliwych dla naszego środowiska substancji.

ZAPAMIĘTAJ!!!
DO POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI NIE MOŻNA WRZUCAĆ BIOODPADÓW ANI TEŻ INNYCH FRAKCJI PODLEGAJĄCYCH SEGREGACJI!!!

Jeśli właściciel nieruchomości oświadczył w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że kompostuje odpady BIO to powinien zagospodarować je we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku. Jeśli takiego oświadczenia w deklaracji nie było, to odpady BIO powinny trafiać do specjalnie oznaczonych worków.

UWAGA!!!

Do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy odpadów BIO, odpadów budowlanych, ani też odpadów podlegających segregacji!!!

W przypadku znajdowania się w pojemniku na odpady zmieszane odpadów BIO, odpadów budowlanych lub odpadów podlegających segregacji pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne sporządzą dokumentację fotograficzną, przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomią Wójta Gminy Orla o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji. Wójt, zgodnie z dyspozycją ustawową, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa w drodze decyzji wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku segregacji stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, która od 1 stycznia 2023 r. wynosi 50 zł/osobę/miesiąc.

WAŻNE!!!

W gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi występuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5 zł/os./m-c.

W przypadku ustalenia, że właściciel nieruchomości, korzystający z powyższego zwolnienia:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności podanych w deklaracji informacji dotyczących posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, ze stanem faktycznym

- Wójt, stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych okoliczności.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny.

 

 

 

Przeczytaj uważnie!!!

Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Aptece w Orli, przy ulicy Bielskiej 18A.

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać do specjalistycznych pojemników ustawionych w Szkole Podstawowej w Orli, przy ulicy Bielskiej 32 oraz w Urzędzie Gminy Orla, przy ulicy A. Mickiewicza 5.

Na terenie gminy Orla, co najmniej raz w roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po chemikaliach i środkach ochrony roślin, zużytych opon, odpadów problemowych/niebezpiecznych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Zbiórka prowadzona jest w formie „wystawki”.

Zbiórką nie są objęte odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z działalności rolniczej, tj. opony z pojazdów, maszyn i sprzętu rolniczego, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich pochodzące z działalności rolniczej, folie po sianokiszonkach, odpady remontowe i budowlane, powstające na skutek prac prowadzonych samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowane firmy i wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym, takich jak np. ocieplenie elewacji, wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka budynku.

Informację o podmiotach odbierających opony od maszyn rolniczych, folie, siatki, sznurki, opakowania po nawozach, opakowania typu Big-Bag można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Orla www.orla.pl lub uzyskać pod nr tel. 85 730 57 93.

KILKA SŁÓW O ZASADACH SEGREGACJI,

czyli co i gdzie wrzucamy

Pojemnik/worek niebieski na

PAPIER

WRZUCAMY:

- gazety, czasopisma,

- książki, katalogi,

- zeszyty, papier szkolny i biurowy,

- torby i woreczki papierowe,

- papier pakowy,

- złożone na płasko tektura i kartony

 

NIE WRZUCAMY:

- kartonów po sokach i mleku,

- mocno zabrudzonego, zatłuszczonego papieru,

- papieru woskowego, termicznego, faksowego,

- opakowań z zawartością,

- tapet, worków po materiałach budowlanych,

- pieluch, artykułów higienicznych i kosmetycznych

 

Pojemnik/worek żółty na

TWORZYWA SZTUCZNE

METALE

WRZUCAMY:

- butelki plastikowe (nakrętki możemy oddzielać i przekazywać do „serduszka” ustawionego przed GCK w Orli, a także na rzecz różnych zbiórek charytatywnych w szkołach, przedszkolach, sklepach, itp.),
- kapsle od butelek,
- zakrętki do słoików i butelek,
- plastikowe opakowania (po serze, szynce w plastrach, parówkach, pierogach, jogurtach, itp.),
- torebki i worki foliowe, reklamówki,
- kartony po napojach (mleko, sok),
- puszki po żywności konserwowanej,
- puszki po napojach,
- folie aluminiowe (w tym wieczka od serków, jogurtów, past – oddzielone od plastikowego kubeczka),
- opakowania po środkach czystości (worki foliowe po proszku do prania, butelki po płynach, mleczkach, środkach do WC,),
- opakowania po kosmetykach (butelki, pudełka plastikowe po szamponach, odżywkach, balsamach, kosmetykach kolorowych, tusze do rzęs),
- plastikowe naczynia i sztućce, kubeczki,
- termosy, kubki termiczne,
- zabawki z jednolitego plastiku (foremki, grabki, łopatki do piaskownicy, klocki, układanki, grzechotki,
  zabawki z Kinder-Jajek, itp. – bez elementów metalowych, gumowych, elektronicznych),
- zużyte butelki do karmienia (bez gumowych smoczków),
- plastikowe doniczki i osłonki,
- plastikowe dekoracje i ozdoby,
- plastikową, metalową, biżuterię,
- plastikowe meble ogrodowe i dziecięce,
- blachy/formy kuchenne,

- plastikowe płotki, konewki ogrodowe,
- segregatory biurowe i szkolne,
- plastikowe teczki biurowe/szkolne,
- nożyczki, noże, sztućce,
- tubki metalowe po żywności (mleko skondensowane, pasty pomidorowe, itp.),
- metalowe zawleczki od puszek,
- metalowe / plastikowe suwaki, agrafki, igły, szpilki,
- plastikowe i metalowe ozdoby do włosów,
- plastikowe / metalowe szczotki do włosów i grzebienie,
- szczotki, szufelki, plastikowe kije od mopów,
- plastikowe / metalowe wiadra, miski i balie,
- plastikowe i metalowe narzędzia ogrodnicze,
- druty, szydełka do dziergania,
- śruby, kable, piły, śrubokręty i inne narzędzia (bez elektroniki i elektryki),
- guziki, spinacze (nie drewniane), pinezki,
- plastikowe okładki na książki i zeszyty,
- okulary przeciwsłoneczne z plastikowymi szkłami,
- zegarki mechaniczne ręczne,
- ceratę,
- sztuczne choinki.

NIE WRZUCAMY:

- butelek i opakowań z zawartością,

- tubek metalowych po lekach (maściach)
- sprzętu elektronicznego i elektrycznego, ładowarek
- baterii i akumulatorków
- opakowań po farbach, lakierach, olejach, środkach chemicznych
- golarek jednorazowych i wielorazowych
- plastikowych zabawek z elementami gumy, metali, elektroniki, elektryki
- części samochodowych
- sprzętu AGD.

 

Pojemnik/worek zielony na

SZKŁO

WRZUCAMY:

- butelki po sokach i żywności,
- słoiki po żywności,
- słoiczki po kremach,
- buteleczki po perfumach

 

NIE WRZUCAMY:

- pobitych / pękniętych naczyń (kubki, szklanki, talerze, patery, miski, itp.),
- zbitych szyb,
- akwarium,
- żarówek i świetlówek,
- reflektorów,
- butelek po środkach chemicznych i niebezpiecznych,
- ceramicznych i szklanych doniczek / osłonek,
- szkieł okularowych,
- naczyń ze szkła żaroodpornego,
- zniczy szklanych z zawartością,
- butelek / buteleczek po lekach,
- butelek / słoików po chemikaliach (rozpuszczalniki, farby, oleje, itp.),
- luster i lusterek ,
- wazonów i flakonów,
- lup,
- buteleczek po lakierach do paznokci,
- termometrów rtęciowych,
- szklanych figurek i dekoracji,
- ceramicznych ozdób i dekoracji,
- bombek choinkowych i ozdobnych,

 

Pojemnik na

ZMIESZANE

WRZUCAMY:

- resztki żywności pochodzenia zwierzęcego (kości, mięso, wędliny, sery, ości ryb, itp.),
- resztki żywności wieloskładnikowej (sałatki, zapiekanki, kanapki, itp.)
- żywność w opakowaniu, np. przeterminowana (w butelce, słoiku, puszce, pudełeczku, na tacce),
- artykuły higieniczne (zużyte pieluchy, wkładki, chusteczki papierowe i nawilżane, papierowe
  ręczniki),
- zużytą / zniszczoną odzież i obuwie, paski, plecaki, torebki, piórniki, saszetki, kosmetyczki,
- szkło żaroodporne i bańki szklane,
- naczynia, kubki, doniczki ceramiczne,
- zbite szyby okienne,
- wazony i flakony szklane i ceramiczne,
- szklanki, kieliszki, spodeczki,
- opakowania z zawartością,
- papier samoprzylepny, naklejki,
- drewniane lub szklane deski do krojenia,
- golarki jednorazowe i wielorazowe,
- zepsute/zbędne zabawki (żelowe, z elementami metalu, gumy, szkła, włosów, materiału, pluszaki),
- zniszczone poduszki, kołdry, śpiwory,
- zbędne kredki, ołówki, pisaki z gumowymi elementami, flamastry i mazaki, długopisy,
- ścinki materiałów, pasmanteryjne,
- gumowe/plastikowe rękawiczki jednorazowe,
- zbędne instrumenty muzyczne (np. dziecięce),
- wszystkie rodzaje plastelin, ciastolina, modelina, gniotki,
- odpady z gumy,
- patyczki po lodach, szaszłykach, wykałaczki,
- zabrudzone tacki aluminiowe i folię aluminiową,
- patyczki do uszu, waciki,
- gąbki do makijażu,
- odpady silikonowe (smoczki, podkładki, formy do pieczenia i spożywcze, itp.),
- baloniki i zabawki dmuchane (materace, koła, rękawki, zabawki plażowe),
- gumki recepturki, gumki do włosów,
- szczotki do włosów z elementami metalu i drewna,
- obrazy, ramki inne niż plastikowe,
- zużytą taśmę klejącą lub malarską,
- zużyte bilety komunikacyjne z hologramami,
- gumę do żucia,
- sklejony papier,
- zużyte wkładki do butów,
- chodniczki gumowe i materiałowe, pokrowce samochodowe,
- opaski i zawieszki odblaskowe miękkie
- etui na okulary i telefony,
- paski od zegarków,
- wycieraczki (gumowe, dywanikowe, kokosowe, inne),
- dywaniki gąbkowe i łazienkowe,
- bombki

- skorupki jajek

 

NIE WRZUCAMY:

- przeterminowanych leków
- chemikaliów

- sprzętu RTV i AGD
- zużytych baterii i akumulatorów
- żarówek świetlówek 
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
- odpadów budowlanych
- odpadów rozbiórkowych
- zużytych opon

- odpadów podlegających selektywnemu zbieraniu

 

Pojemnik/worek brązowy na

BIOODPADY

WRZUCAMY:

- obierki od warzyw (ziemniaków, marchewki, pietruszki, ogórków, cebuli, itp.),
- obierki i skórki od owoców (jabłka, gruszki, banany, cytryny, pomarańcze, itp.)
- zepsute warzywa i owoce
- resztki chleba i pieczywa
- pestki owoców (np. brzoskwiń, nektarynek, mango)
- łupiny po pestkach dyni i słonecznika
- zawartość konserw warzywno-owocowych (kukurydza, groszek, itp., owoce z puszki)
- resztki sałatek warzywnych (bez mięsa)  i surówek
- grzyby i resztki z obierania grzybów
- fusy po kawie i herbacie
- przeterminowane / zepsute owoce kandyzowane, suszone
- przeterminowane / zepsute orzechy
- ugotowane ziemniaki, frytki, ryż, makarony, kasze,

- drobne gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę
- liście
- kwiaty
- trociny (z wyjątkiem trocin budowlanych)
- kasztany, żołędzie, itp.
- łupiny od orzechów
- choinki naturalne.

NIE WRZUCAMY:

- resztek pochodzenia zwierzęcego,
- kości,
- ości ryb,
- odchodów zwierząt ,
- oleju jadalnego,
- kapsułek z kawą do ekspresu,
- resztek żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, wędlin, serów, resztek jajek, itp.),
- resztek żywności wieloskładnikowej (sałatek, zapiekanek, kanapek, itp.),
- gum do żucia,
- wykałaczek, patyczków drewnianych,
- słoików z zwartością, butelek z zawartością, konserw z zawartością roślinno-warzywną (przeterminowanych, spleśniałych przetworów owocowo-warzywnych, dżemów),

- elementów bukietów, wiązanek innych niż kwiaty (wstążki, celofany, ozdoby)
- ziemi
- kamieni, kawałków cegieł i betonu
- dużych korzeni
- drewna impregnowanego, malowanego, lakierowanego
- płyt wiórowych i pilśniowych
- kwiatów z doniczkami, pojemnikami.

- skorupki jajek

 

Pojemnik/worek szary na

POPIÓŁ

WRZUCAMY:

Popiół i żużel z palenisk domowych

NIE WRZUCAMY

Ziemi, kamieni