POŁOŻENIE - Sołectwo Szernie położone jest w południowo - wschodniej części gminy Orla. OBIEKTY I TERENY CHRONIONE - Na jej terenie znajduje się cmentarz prawosławny nie wpisany do rejestru zabytków, a posiadający walory zabytkowe, które powinny być chronione. RZEMIOSŁO - Ludność miejscowa zajmuje się w szczególności wytwórstwem ludowym i artystycznym (wiklina i brzoza).