Wieś jest siedzibą sołectwa Malinniki, w którego skład wchodzi również miejscowość Malinniki-Kolonia. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.

Wieś zamieszkiwana jest przez mniejszość białoruską. Mieszkańcy Malinnik w codziennych kontaktach posługują się między sobą ukraińską gwarą podlaską, lecz w wyniku uwarunkowań historyczno-geograficznych nie wykształcili ukraińskiej odrębności narodowej przyjąwszy białoruską tożsamość narodową. W Malinnikach działa białoruski zespół folklorystyczny Malinki wykonujący utwory ludowe w tutejszej gwarze.

 
 

W pobliżu wsi znajduje się czynny prawosławny cmentarz z XIX wieku wraz z cerkwią pw. św. Gabriela Męczennika, należącą do parafii w Podbielu.

Na przełomie XVIII i XIX wieku wieś Malinniki (i Zaleszany) były własnością generała Karola Malczewskiego, postaci barwnej, zasłużonej dla historii Polski, przyjaciela Klemensa Branickiego i króla Stanisława Augusta . Po jego bezpotomnej śmierci w 1809 roku majątek podzielony w wyniku dziedziczenia i sprzedaży przetrwał do końca wieku XIX jako trzy majątki niezależne, będące własnością: Aleksandra Malczewskiego, Dymitra Rozwadowskiego i Stanisława Lipnickiego.

 

(źródło: Wikipedia)