Najstarsza wzmianka o wsi jaka istnieje to spis podatkowy z roku 1692, gdzie we wsi DIDULE ( nazywane także POHORYTKI) wymienione jest 12 rodzin
Wsie stanowiła dobra majątku Dubiażyńskiego, które w związku z zaległościami podatkowymi i niespłaconymi zobowiązaniami prywatnymi zostały w dniu 3 sierpnia 1795 roku zajęte i bardzo szczegółowo opisane w 35 stronicowym dokumencie przez Komornika Ziemi Bielskiej Gabriela Brzoske. Dokument bardzo ciekawy i kompletny gdzie wymienione są nawet ilości narzędzi rolniczych i wszyscy mieszkańcy.

Wg spisu powszechnego z roku 1921 we wsi Dydule w 31 domach mieszkało 139 osób wszystkie prawosławne , narodowości białoruskiej.

Po II wojnie światowej Dydule były siedzibą Państwowego Gospodarstwa Rolnego (PGR) administrującego rozległymi dobrami ziemskimi , między innymi także po majątku Kosińskich w Gregorowcach. Aktualnie PGR poszedł w rozsypkę ...ale historycznie przeszedł tez okresy propagandowej świetności. We wsi istniała też Spółdzielnia Produkcyjna „Przodownik” , nie obyło się więc także bez spektakularnych zobowiązań i akcji jak np. czyn październikowy z roku 1951.