DRODZY MIESZKAŃCY GMINY ORLA

Wójt Gminy Orla wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Orli zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do nieodpłatnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Wszelkie informacje proszę kierować na numer telefonu GOPS w Orli 85 730 57 95 (dostępny całą dobę).

Zgłoszenia powinny zawierać: lokalizację obiektu, liczbę miejsc i osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu, termin dostępności, informację o możliwości wyżywienia, dane kontaktowe.

 

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane mogą przekazać wsparcie finansowe na rzecz pomocy osobom doświadczonym wojną w Ukrainie na rachunek Gminy Orla: 18 8061 0003 0001 1471 2000 0050 z dopiskiem „UKRAINA”.