Lp.

Nazwa Zakładu

Numer miejsca unieszkodliwienia nadany zakładowi utylizacyjnemu przez ARiMR (dotyczy zgłoszenia przemieszczenia padłej sztuki)

Całodobowy numer telefonu/faxu

Inna forma kontaktu

1

PPP BACUTIL Sp. J.

PL037958623-001

81 882 46 80

 

2

SARIA POLSKA Sp. z o.o.

PL058045305-002

12 387 30 65

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3

PP-H HETMAN Sp. z o.o.

PL061909305-001, PL061909305-002

(56) 683 25 62,
(24) 282 16 53

 

4

EKO-STOK Sp. z o.o.

PL063721716-001

668 155 216

 

5

STRUGA S.A.

PL039539400-001

52 351 10 39

 

6

ENERGOUTIL Sp. z o.o.

PL070162535-001

(87) 620 38 58,
783 888 809

 

7

TOP PRO Sp. z o.o.

PL079818436-001

(23) 661 40 34

 

W województwie podlaskim utylizacją z dofinansowaniem ARiMR zajmować się będzie 7 firm, dlatego warto, by rolnicy przed zleceniem wykonania takich usług, zapoznali się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.

Dofinansowanie może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Ze wsparcia nie mogą jednak skorzystać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Pomoc z ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

Kwota, jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE).

W przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest jedną z tzw. form "pomocy krajowej" w całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich-w-roku-2024