Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, każde gospodarstwo mogło zakupić;

  1. 1 500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r.

  2. 1 500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r.

3 grudnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja w/w rozporządzenia, która zakłada, że w przypadku, gdy do dnia
31 grudnia b.r. nie dokona się zakupu węgla, albo zakupiono go w mniejszej ilości niż 1500 kg, to niewykorzystana jego ilość powiększa limit na drugi okres tj. od 1 stycznia 2023 r. (mieszkaniec w przyszłorocznym wniosku będzie mógł ująć niewykorzystaną część limitu).

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk