W związku z tym, iż wielu mieszkańców gminy Orla w sprawie zakupu preferencyjnego węgla zwraca się bezpośrednio do ENERGO Sp. z o. o.Wójt Gminy Orla informuje, iż osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgla kamiennego) zobowiązane będą w pierwszej kolejności uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli zaświadczenie potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, albo spełnianie warunków uprawniających do dodatku węglowego.

Warunkiem otrzymania ww. zaświadczenia będzie złożenie wniosku o jego wydanie wraz z oświadczeniem, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego będzie dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Osoba zainteresowana zakupem preferencyjnym węgla, dopiero po uzyskaniu ww. zaświadczenia winna udać się do podmiotu prowadzącego sprzedaż i dystrybucję węgla, tj. ENERGO Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk