Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli

 

Uchwałą Nr XII/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Orli z dnia 25 kwietnia 1990 roku utworzono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli, który rozpoczął swą działalność od dnia 1 czerwca 1990 roku. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, który mieści się przy Urzędzie Gminy Orla przy ulicy Mickiewicza 5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli funkcjonuje na podstawie statutu przyjętego uchwałą Rady Gminy w Orla.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

polega, w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze,

2) pracy socjalnej i interwencji kryzysowej,

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych,

7) opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

8) kierowaniu osób wymagających opieki do Domów Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy Orla i Zarządzeniami Wójta Gminy Orla.

Kontakt:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORLI

UL. MICKIEWICZA 5

17-106 ORLA

Telefon/fax 857305795

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.orla.pl/gops.html

Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.gops.ug.orla.wrotapodlasia.pl

Cyfrowy Urząd: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10334

 

Nr konta bankowego: BS w Bielsku Podlaskim 70 8061 0003 0001 1527 2000 0010

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli:

Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 15:30

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli:

Kierownik

  mgr Marta Osa

Tel. 85 7305795

Główny Księgowy

  mgr Małgorzata Bakunowicz

Tel. 85 7305799

Starszy pracownik socjalny

  Zenaida Nowicka

Tel. 85 7305795

Specjalista pracy socjalnej

  mgr Małgorzata Mieleszko

Pracownik socjalny

  mgr Monika Giełażewska

Asystent rodziny

  mgr Agnieszka Beata Czarzbon-Peplińska

Podinspektor

  mgr Aniela Gołub

 

 

WYKAZ REJONÓW PRACY SOCJALNEJ

REJON I 

starszy pracownik socjalny Zenaida Nowicka

REJON II

specjalista pracy socjalnej

mgr Małgorzata Mieleszko

REJON III

pracownik socjalny

mgr Monika Giełażewska

Baranowce

Dydule

Antonowo

Czechy Zabłotne

Gredele

Koszele

Gregorowce

Gredele-Kolonia

Krywiatycze

Kruhłe

Koszki

Mikłasze

Malinniki

Oleksze

Orla, ul. Bielska

Moskiewce

Orla, ul. Kleszczelowska

Orla, ul. Elizy Orzeszkowej

Orla, ul. 1-go Maja

Orla, ul. Konopnickiej

Orla, ul. Plac Fabryczny

Orla, ul. Krzywa

Orla, ul. Koszelowska

Reduty

Orla, ul. Mickiewicza

Orla, ul. Krótka

Spiczki

Orla, ul. Ogrodowa

Orla, ul. Piaskowa

Szczyty-Dzięciołowo

Orla, ul. Sienkiewicza

Orla, ul. Parkowa

Szczyty-Nowodwory

Orla, ul. Wyzwolenia

Orla, ul. Partyzantów

Wólka

Pawlinowo

Orla, ul. Polna

 

Szernie

Orla, ul. Poświętna

 

Wólka Wygonowska

Orla, ul. Spółdzielcza

 
 

Orla, ul. Wąska

 
 

Orla, ul. Żwirki i Wigury

 
 

Paszkowszczyzna

 
 

Topczykały